Je ni Mazao gani hun...
Je ni Mazao gani hununuliwa na Bodi ya Nafaka na Mazao Mchanganyiko?

Bodi ya Nafaka na Mazao Mchanganyiko inajihusisha na kununua Nafaka za aina zote kutoka kwa mkulima.